Krok po kroku

 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

·         Utworzyć konto w sklepie internetowym

·         Złożyć zamówienie w sklepie internetowym

·         Zapisać się na Newsletter

 

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://www.redbird.pl/Regulamin-cterms-pol-54.html

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.       Utworzenie Konta

1.1.         W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego: http://redbird.pl/client-new.php?registerw Formularzu Rejestracji podać następujące dane:

1.1.1.         Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; login oraz hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP.

1.2.         Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

1.3.         Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2.       Złożenie Zamówienia

2.1.         Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2.         Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena, informacja o dostępności oraz informacja o koszcie i terminie dostawy. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Zabierz koniecznie”.

2.3.         W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient w celu kontynuacji składania Zamówienia kilka w nowowyświetlonym oknie pole „Przejdź do koszyka” i zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1.         Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2.         Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz wybrania także innych Produktów poprzez kliknięcia pola „Kontynuuj zakupy”.

2.3.3.         Klient ma możliwość dodania kodu rabatowego.

2.4.         Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na trzy sekcje – dla Klientów posiadających Konto; dla takich, którzy go nie posiadają oraz dla takich, którzy chcą złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta.

2.4.1.         Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.

2.4.2.         Klient, który nie posiada Konta klika pole „Załóż nowe konto”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta.

2.4.3.         Klient, który chce złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta klika pole „Zamów bez rejestracji”, a następnie podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP. Następnie potwierdza akceptację Regulaminu oraz klika pole „Przejdź dalej”.

2.5.         Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.5.1.         Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności i jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

2.6.         Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której Klient wybiera dokument sprzedaży, ma możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia oraz gdzie znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

2.6.1.         Określenie przedmiotu Zamówienia.

2.6.2.         Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

2.6.3.         Wybrany sposób dostawy oraz płatności.

2.6.4.         Adres dostawy.

2.7.         Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że na podany przez niego adres poczty elektronicznej został przesłany link weryfikujący chęć złożenia Zamówienia.  

2.8.         W celu złożenia Zamówienia należy kliknąć na nadesłany link weryfikujący i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęciem do realizacji – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz jednocześnie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.       Newsletter

3.1.         Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w trakcie składania Zamówienia wyrazić chęć otrzymywania Newslettera i w momencie utworzenia Konta zostaje zawarta także umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4.       Informacje dodatkowe

4.1.         Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1.         W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” w pkt. 2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień…” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

4.1.2.         Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@zabierzkoniecznie.pl.

4.1.3.         Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2.         Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1.         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2.         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1.         przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2.         przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3.         Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel